Něco o dřevě

Smrkové nebo borové dřevo, ze kterého vyrábíme naše kompostéry, je II. jakostní třídy.
Ta se vyznačuje především větší četností suků a lehkým zbarvením – promodráním. Vady jsou pouze estetického rázu a nesnižují pevnost ani trvanlivost dřeva.